This site uses cookies. By continuing to browse the site you accept the use of cookies. Cookie Policy OK
HomeMenu
more

Cool pen-pals with photos!

Name
sf89o5f9r087a4b00d7a
Last login
11,May 2024
Last update
15,Apr 2024
Gender
Nữ
Age
38
Quốc tịch
Nhật
Live in
Nhật
Languages
Tiếng Nhật Tiếng Triều Tiên
Job
Others
Tôn giáo
Không tôn giáo
안녕하세요.
한국문화에 관심이 많아서한국어를 공부하고 있어요.
같이 이야기할수 있는 친구가 있으면 좋겠다고 생각했어요.
일상적인 대화하면서 여러가지 가르치면 좋겠네요.
아직 번역기의 도움이 필요하지만
잘 부탁드립니다.
more

Cool pen-pals with photos!