This site uses cookies. By continuing to browse the site you accept the use of cookies. Cookie Policy OK
HomeMenu

Cool pen-pals with photos!

Name
s788hbf624b64061h2afic39p077
Last login
22,Apr 2024
Last update
16,Apr 2024
Gender
Nam
Age
43
Quốc tịch
Hàn Quốc
Live in
Hàn Quốc
Languages
Tiếng Triều Tiên
Job
Others
Tôn giáo
Không tôn giáo
외국인 친구를 만나고 언어연습도 하고싶습니다.
나이는 상관없습니다.
국적도 상관없습니다.
한국에 관심있는분 환영하고 프로필사진 있는분이 좋습니다.
(광고는 메일 보내지 마세요 신고 및 차단합니다.)

Cool pen-pals with photos!