This site uses cookies. By continuing to browse the site you accept the use of cookies. Cookie Policy OK
HomeMenu

Cool pen-pals with photos!

Name
ha7ae559r1f0o7eaj2b2uc04n738
Last login
19,Jan 2020
Last update
19,Jan 2020
Gender
Nam
Age
24
Quốc tịch
Hàn Quốc
Live in
Hàn Quốc 도쿄
Languages
Tiếng Anh Tiếng Triều Tiên
Job
Student
Tôn giáo
Không tôn giáo
안녕하세요 24살 대학생입니다
일본에 관심이 정말 많아 공부를 시작했습니다
현재 일본 도쿄 여행중이고 친구가 필요합니다!
사진을 원하시면 보내드릴수있습니다
여행 도움좀 부탁드려요!

Cool pen-pals with photos!

 
Custom Search