This site uses cookies. By continuing to browse the site you accept the use of cookies. Cookie Policy OK
HomeMenu

Cool pen-pals with photos!

Name
p8bfe1cea1f5r88al44cxf9by38b
Last login
26,Apr 2024
Last update
24,Jan 2019
Gender
Nam
Age
42
Quốc tịch
Hàn Quốc
Live in
Hàn Quốc seoul
Languages
Tiếng Triều Tiên Tiếng Nhật
Job
Student
Tôn giáo
Kitô giáo
안녕하세요? 저는 한국사람이고 나이는 30대입니다..
지금 한국에서 일본어를 공부하고 있습니다.
일본어 알려주실 친구분들을 찾습니다.
그리고 저도 한국어를 알려드리겠습니다.
그럼 잘 부탁드립니다.

Cool pen-pals with photos!