This site uses cookies. By continuing to browse the site you accept the use of cookies. Cookie Policy OK
HomeMenu

Cool pen-pals with photos!

Name
re4bib4an550_72b875f
Last login
28,May 2024
Last update
23,May 2024
Gender
Nữ
Age
48
Quốc tịch
Nhật
Live in
Nhật
Languages
Tiếng Nhật Tiếng Triều Tiên
Job
Computer
Tôn giáo
Không tôn giáo
안녕하세요.
한국어 공부하는 일본사람이에요. 한국 드라마나 한국여행도 좋아해 가지고 공부하는데 혼자 공부하면 대화가 어려워서 언어교환을 해주는 친구를 찾고 있어요. 저랑 같이 재미있게 공부해요^^ 잘 부탁드립니다!

Cool pen-pals with photos!